J9九游会AG

AGV仓储移动机器人


   设(she)备功能(neng)   


   ⚪ 通过磁条、二(er)维码、激光、GPS、视觉等自(zi)动引导装置(zhi),能(neng)够沿规(gui)定的导引路径行驶
   ⚪ 具(ju)有安全保护以及各种移载功能的运(yun)输车   设备类型   


   ⚪ 潜伏(fu)式

   ⚪ 移(yi)载式

   ⚪ 叉车式

   ⚪ 重载式   设(she)备特点      ⚪ 自主定位(wei)导航

   ⚪ 柔性(xing)运动(dong)控(kong)制

   ⚪ 智能电(dian)源(yuan)管理

   ⚪ 多重(zhong)安全防护

   ⚪ 人机交互友好(hao)

   ⚪ 大型货物搬运